Linear algebraic groups over 3-dimensional fields

Type: 
Lecture
Audience: 
Open to the Public
Monday, May 11, 2015 - 10:15am
Add to Calendar
Date: 
Monday, May 11, 2015 - 10:15am

THE LECTURE WILL BE HELD IN HUNGARIAN!!!

Szamuely Tamás: Lineáris algebrai csoportok 3-dimenziós testek felett

J-P. Serre az 1960-as években nevezetes sejtéseket fogalmazott meg lineáris
algebrai csoportok főhomogén tereiről olyan testek felett, amelyeknek
kohomologikus dimenziója 1 vagy 2. E sejtéseket azóta sikerült nagyrészt
igazolni, és rengeteg további kutatást motiváltak. A 3-dimenziós testek
feletti csoportok vizsgálata igazán az utóbbi években kezdődött el.
Előadásomban a témakörbe szeretnék bevezetést nyújtani, valamint beszámolok
D. Hararival közös eredményeimről a Q_p(t) test felett.